21 Nisan 2006

SALON VE BAHÇE OYUNLARI

1.FA-FİLLİ OYUNU
Sınıf öğrencileri, kolları birbirine değmeyecek şekilde dairede sıraya geçerler. Öğrenciler hep bir ağızdan şu şarkıyı söylerler.
“Fa filli, affa filli, ye filli,
Fağfura filli, fa filli…” (tekrar)
Dairenin içinde önceden seçilen ebe durur. Bu ebenin bilmediği, dairedekilerden bir gizli ebe belirlenir. Bu gizli ebe dairedekilerle şarkıyı söylerken,. Ortadaki ebe görmeden hareketleri değiştirir. Dairedekiler gizli ebenin hareketlerine uyarlar. Halkadaki gizli ebeyi ortadakinin bulabilmesi için üç kez tahmin hakkı vardır. Herhangi bir tahmininde bilirse, bilenen öğrenci orta ebesi olur. Bilemezse cezalandırılır (Taklit, şarkı söyleme…). İsteklilerden bir orta ebesi seçilerek tekrar oyun başlatılır.

2.HALKADA TERS KOŞU
Oyuncular iç içe iki halka olur. Dış halkayı oluşturan çocukların sayısı içerdekilerden bir fazla olmalıdır Oyuna öğretmenin işareti ile dış halkadaki oyuncular hangi yöne koşuyorsa, içerdekilerde ters yöne koşmalıdır. Bu koşu yarışma şeklinde değil yavaş tempolarla olmalıdır. Öğretmenin ikinci işareti ile her iki halkada koşanlar el ele tutup birbiriyle eş olurlar. Açıkta kalan oyun fazlası sayılır. Oyun sonunda en fazla halka fazlası4 o6lan kişi cezalandırılır. Veya örneğin beş kez halka fazlası olan, üç kez halka fazlası olan cezalandırılacak diyerek de kural konabilir

3.EL TUT SELAM VER
Öğrenciler daire şeklinde oyun8 düzenine girerler.Seçilecek ebe dairenin dışında dolaşır. İstediği bir arkadaşının omzuna vurur ve koşmaya başlar. Omzuna vurulan öğrencide ayağa kalkar ve ters yönde o da koşmaya başlar. Dairenin dışında koşarken karşılaşınca tokalaşırlar ve gene koşmaya devam ederler. Dairedeki boşalan yere kim önce varırsa o oturur. Diğeri ebe olur. Üç kez üst üste ebelikten kurtulmayana ceza verilir.
Bu oyunu ayakta. Oturarak, çömelerek oynayabiliriz.

4.KÖPRÜDEN GEÇECEK TOP
Öğrenciler, yüzleri içe dönük daire şeklinde sıra olurlar. Ayakları birbirilerinin ayaklarına değecek şeklinde açarlar. Öne doğru eğilerek, ellerini dizlerinin üzerine koyarlar. Ebe , top elinde ortada beklemektedir. Amacı,. Topu bir arkadaşının ayakları arasından dışarıya atmaktır. Üç denemede atamazsa ceza verilir.

Ayakları arasına top atılan öğrence, ayaklarını hiç oynatmadan elleriyle topu yakalayabilir. Top atılıncaya kadarda ellerini dizlerinden hiç kimse ayıramaz. Ayaklarına atılan topu üç kez yakalayamayan öğrenci, cezalandırılır.

5. EBE EBE GEL BİZE
Öğrenciler yüzleri içe dönük bir daire oluştururlar . Ebe ortadadır. Dairedekiler hep beraber şunları söylerler.
Ebe, ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vuramaz isen
Ebesin, ebesin…
Şarkının son sözleri bitince, el çırpmaya başlarlar. Ebe bu sırada dairedekilerin ellerine vurmaya çalışır. Onlarda elerini kaçırarak arkaya saklarlar. Ebe atik davranır, kimin eline vurursa onunla yer değişir. Oyuna böyle devam edilir.

6. ARKADAN DOLAŞ-YERİNE ULAŞ
Eşit sayıdaki iki grup öğrenci kendi aralarında daire oluştururlar. Takımlara sayı saydırılır. Herkes kendi sayısına aklında tutar. Öğretmen bir sayı söyler. Söylenen her iki takımdaki sayıdaki kişiler,y kendi dairelerindeki arkadaşlarının bir önünden bir arkasından dolaşarak yerine önce gelmeye çalışır. Kimseye değmeden önce yerine gelen takımına bir sayı kazındırır. Belli bir süreden sonra veya önceden belirlenen sayıya önce varan takım BİRİNCİ olur.


7. YILDIZ OYUNU
Öğrenciler yıldız şeklinde oyun düzenine geçerler. Bir ebe yıldız kollarının dışında durur. Ebe harbicindekiler çömelik duruştadırlar. Yıldız kolları beş, altı veya dört kişi (sınıf sayısına göre) olabilir. Ebe kolların dışından koşarken istediği bir yıldız kolunun en arkasındaki oturan öğrencinin sırtına vurur ve koşmaya devam eder. Sırtına vurulan öğrencinin bulunduğu kanadın tümü kalkıp ebenin koştuğu yönde koşarak, boşalan kanadı bir tur sonrası doldurmaya çalışırlar8. En arkaya kalan ebe olur.
Ebe yalnız bir kişiyle vurduğu için bütün oyuncuların ebeyi çok iyi takip etmesi gerekir ki ebenin hangi kanada vurduğunu görsün ve çabuk davranıp önce yerine varıp ebelikten kurtulsun.
Ebe ve kanatlardan kalkarak koşanların koşuları en dıştan olmalıdır. Yıldızın ortasından veya kanatları yararak koşan olursa, yerine önce bile gelse ebe o kişi olacaktır Önceden mutlaka belirtilmelidir.

8.KIRMIZI-BEYAZ OYUNU
Arası 50-60cm. olan birbirine paralel iki çizgi çizilir. Öğrenciler eşit sayıda bu çizgilere basmadan, yüzleri birbirine dönük karşılıklı sıraya geçerler. Bu çizgilerden 7-8m. Uzakta çizgilere paralel birer çizgi daha çizilir. Bunlar kaçma ve yakalama sınır çizgileridir.
Sıradaki grupların birine KIRMIZI diğerine BEYAZ adı verilir. Takımlara her iki adı birden söyleyeceğimizi (örneğin; kırmızı-beyaz veya beyaz-kırmızı şeklinde) önce adı söylenen takım kaçacak, diğeri onları yakalamaya çalışacak şeklinde belirtilir. Yakalama işlemi arkamızdaki 7-8 m uzaktaki çizgilere kadar olur. Çizgiyi geçince dokunulanlar yakalanmış sayılmazlar. Yerimize gelince yakalananlar sayılır. Oyunun bitiminde sayası az olan gurup birinci olur. Ve alkışlanır.
Yakalamak için dokunmak yeterlidir.l Ayrıca öğretmenin oyun sonunda her iki takımın adını da eşit söylemiş olması gerekir. İsimleri sıra ile söylediği gibi bazen üst üste de söyleyebilir. Bir kişi birden fazla kişiye dokunabilir.
Bu oyun uzun oturuş vaziyetinde, sırtları birbirine dönük vaziyette, .bağdaş oturuş vaziyetinde oynatılabilir. Bu durumları oyunu öğrettikten sonra oyunu zorlaştırmak için sınıf seviyesine uydurmak için yapılır.

9.HALKADA VUR OYUNU
Oyuncular 10-15 kişiyi geçmemek üzere bir daire oluştururlar Dairenin dışında bir ebe (vurucu) bulunur. Öğretmen ebeye dairedekilerden birinin insini söyleyerek (örneğin; Ezgi’yi vur!) der. Dairedeki kişiler ellerini bırakmadan arkadaşını vurdurmamak için dairede koşmaya başlarlar. Ebe Ezgi’yi yakaladığı zaman Ezgi ile yer değiştirir. Koşma sırasında daire kopar, dağılırsa başarısız sayılır. Bu durumdan ebe sorumlu değildir. İsmi söylenen ebe olur.

10.MENDİL KAPMACA OYUNU
Öğrenciler karşılıklı geniş kolda sıralanır,. Aralarındaki açıklık 15-20 adım kadardır. Her iki takım eşittir. Takımlar sağ baştan sayı sayarlar. Ve sayılarını akıllarında tutarlar. Elinde mendil olan .bir kişi tam ortada durur. Öğretmen yüksek sesle sıradaki sayılardan birini söyler. İki gruptan da söylenen sayıdaki kişiler koşarak gelip mendili kapıp yerine gelmelidir. Mendil elinde iken vurulan oyuncu takımına bir fena puan verdirir. Amaç, mendili kaçıranı vurmak şya da mendili aldıktan sonra vurulmamaktır.
Büyük sınıflarda mendili alan kendi geldiği yere (duruş çizgilerini geçmek) gidecek şeklinde zorlaştırılabilir.
Öğretmen mümkün olduğu kadar tüm öğrenciler koşma hakkı tanımalıdır.

11. ÜÇ VUR- KAÇ OYUNU
Oyuncular mendil kapmacada olduğu gibi sıralanırlar. Sayılarını sayarlar. Ellerini öne uzatır ve avuçlarını açarlar. Öğretmen oyuncuların aldığı bir sayı söyler. Yalnız grubuda söylemek zorundadır. Ör. A grubu 5 gibi . A grubundaki 5 numarayı alan kişi koşarak karşı takımın karşısını gider ve istediği üç tane ele vurur. Üçüncü kimin eline vurmuşsa o, vuranı sıra hizasına kadar kovalar. Vurulmamışsa diğer takım bir puan kazanmış olur. Belli bir süreden sonra fazla sayı alan takım BİRİNCİ olur.
Ellere vuruş üç ayrı kişinin eli olabileceği gibi aynı kişinin eli de olabilir. Yalnız vuruş tek tek yapılmalıdır. Aynı anda iki elle birlikte vurulmamalıdır. Ayrıca iki kez vuruldu ve kaçmak isteği ile üçüncüyü vurmak isterken vuramadan koşmaya başlandı ise bu durumda geri dönüldüğünde yalnız vuramadığımız tek vuruşu yapabiliriz. Tekrar üç vuruş vurmak yok.
Öğretmen, iki takımında bütün oyuncularına koşma hakkı mümkün olduğu kadar tanımalıdır.

12.TEKLER-ÇİFTLER YARIŞMASI
Oyun alanına paralel iki çizgi çizilir. Arasındaki açıklık 10-15 adımdır. Eşit sayıdaki gruplar kendi aralarında çizgi üzerinde üçer adım aralıklarla karşılıklı sıralanmalılardır. Takımlardan birisine TEKLER, diğerine ÇİFTLER adı verilir. Öğretmen yüksek sesle ör: çiftler diye .bağırırsa çiftler koşarak karşıda bulunan teklerin arkasından (herkes kendi karşısındaki eşinin arkasından) dolaşır ve yerlerine gelir. Önce gelen ve yerini alan oyuncu 1. 2. 3. olur.Belli sayıda oyun oynandıktan sonra TEKLERİN ve ÇİFTLERİN birincileri ilan edilir.
Yüksek sınıflarda (koşucular arkadaşlarının arkasından dolaşırken onlara ellerini değdirmeyeceklerdir) şeklinde zorlaştırıcı kural koyabiliriz.

13. PARAZİT OYUNU
Öğrenciler eşit sayıda üç sıralı geniş kolda sıralanırlar. Takımlar arası 8-10 adım kadar olur.
Ortada bulunan takıma PARAZİT, bunun karşısındakine VERİCİ , diğer takıma da ALICI adı verilir.
Öğretmen verici takımın oyuncularına beş kelimeyi geçmeyecek bir cümle söyler. Amaç bu cümleyi alıcılara duyurmaktır. Ortada duran parazitler istediği gibi ses çıkarır. Vericilerin seslerin boğmak isterler, anlaşılmasını güçlendirirler. Belli .bir süre içinde alıcılar cümleyi öğrenebilirse her iki takım başarılı sayılır. Takımların yerleri değiştirilerek oyun yeniden oynatılır.

14.CANLI HALAT
Öğrenciler bir sıralı derin kolda karşılıklı olarak dizilirler. En güçlüleri takımların önüne geçer. Diğerleri birbirlerinin belinden sıkıca kavrarlar. Öndeki çocuklar birbirinin elinden tutar. Çekişme işareti verilince herkes önündeki arkadaşının belinden geriye doğru çekmeye başlar. Hangi grup kopmadan, karşı taraf oyuncularını çekerse oyunu kazanmış olur.
Çekiş yerinin belirlenmesi için grupların başlama çizgileri ve bu çizgilere paralel iki tarafta 50-75 cm. uzaklıkta birer çizgi daha çizilir. Bu çizgileri geçen oyunu kaybetmiş olur.

15.SOKAKTA HIRSIZ VAR
Çocuklar dört sıralı derin kolda dizilir. Kollarını yana açar, birbirlerinin ellerinden tutar. Sıraların ortasındaki oluşturulan koridorda bir hırsız bulunmaktadır. Dışarıda da bir polis onu gözetlemektedir. Öğretmen uzun bir düdük alınca oyuncular sola döner, birbirinin ellerinden tutar, koridor değişir. İki kısa düdük çalarsa oyuncular hep beraber sağa döner ve el tutarlar. Hırsızın ve polisini ancak koridorlarda kaçıp kovalaması gerekir. Kol altından geçmek olmayacaktır.

16. AT –OTUR OYUNU
8-10-12 kişiyi geçmeyen takımlar, bir7er sıralı derin8 kolda dizilirler. Önde duran oyuncular, takımın iki adım karşısında yer alır. Grupların önünde ve grup karşısında yer alan tek kişilerin önünde de sınır çizgileri çizilmelidir. Tek olan kişilere birer top (sağlık topu,voleybol, hentbol) verilir. Öğretmen işaret verince elinde top olanlar,.topu kendi grubunun en önündeki kişiye atar. Topu alan beklemeden aynı şekilde geri gönderir, hemen çömelir. Top son oyuncuya gelince o kalk diye bağırır. Topla koşarak takımın karşısında duran arkadaşının yerini alır. Topu atan ilk oyuncuda grubun önüne geçer. Yarışma başlangıçta olduğu gibi top atıp tutmalar son oyuncuya kadar sürer. Oyunun başında önde bulunan oyuncu tekrar öne geldiğinde topu yukarı kaldırarak bitirdiklerini ilan ederler.

17.TOPA YETİŞ
10-15 kişiyi geçmeyen oyuncular, büyük bir daire oluştururlar. Dairenin dışında ve içinde bekleyen iki ebe bulunur. Oyunculardan birisine top verilir. Öğretmenin işareti ile çocuklar topla paslaşırken, ebeler de bu sırada topu kimin elinde görmüşse ona dokunmaya çalışır. Top elde iken vurulan, ebe ile yer değiştirir.

18. ON SAYI OYUNU
Eşit sayıda ayrılmış iki takım, sınırlandırılmış bir alana dağılır. Takım oyuncularının birisine top verilir (hentbol topu) . Öğretmen işareti ile oyuna başlanır. Toplu olan takım kendi arkadaşları arasında paslaşmaya başlanır. İlk topu atan kişi yüksek sesle BİR der. Topu alan bir başkasına atar ve yüksek sesle İKİ der. Topu karşı takıma kaptırmadan ve yere düşürmeden 10 sayıyı tamamlayan takım bir puan kazanmış olur. Oyuna başlamadan önce bir sayı belirlenir. Puan olarak önce bu sayıya ulaşan takım oyunu kazanmış olur.
Top elde iken koşulup yürünmez. Ancak pasını verince istediği yere gidip pas istenebilir.
Top kaparken kimseye dokunmadan faul yapmadan almak gerekir.
İki kişi topla üst üste paslaşabilir.
10 sayı tamamlamadan topa düşürülürse ve tekrar aynı takım tarafından kapılsa bile sayılarda tekrar birden başlanır.
Puanın yapılabilmesi için top düşürülmeden, karşı takıma kaptırmadan, kurallara uyularak, kendi oyuncuların ile 10 kez paslaşmak gerekir.
Puanı tamamlayan takım, oyuna başlaması için diğer takıma topu verir.

19.TÜNEL TOPU
8-10-12 kişiye geçmeyen takımlar, birer sıralı derin kolda dizilir. Bacaklar yana açılır. Önde duran takım oyuncularına birer sağlık topu verilir. Öğretmen işaret verince, öndekiler topu kendi bacaklarının arasından, arkadaşlarının da bacaklarının arasından da geçecek şekilde arkaya doğru fırlatır. En arkada bulanan oyuncular topu takıp edip, alır almaz en öne geçer ve aynı hareketi yapar. Oyunun başında önde olan oyuncu tekrara en öne gelince oyun biter.Önce bitiren birinci olur.
Bu tünel topunu;
A. Topu devamlı baş üzerinden arkamızdakine vererek,
B. Topu ilk oyuncu baş üzerinden, ikinci bacak arasından,. Üçüncü baş üzerinden olacak şekilde bir baş üzeri, bir bacak arasından verilerek,
C. En öndeki oyuncu sağ taraftan, ikinci sol taraftan, üçüncü sağ taraftan olacak şekilde de uygulatılabilir.
Tüm uygulamalarda A-B-C9 topun mutlaka elden ele verilmesine dikkat edilmelidir. Tünel topunda da, eğer top grubun arasından bir yerden dışarı çıkarsa, topu tekrar aynı yerden tünele sokarak oyuna devam ettirilir.

20.DAİREDE DÖNEN TOP
Oyuncular büyük bir dairenin üzerinde birer adım aralıklarla dizilir. Bir oyuncudan
başlamak üzere tek çift saydırılır. Teklerin yüzü dairenin içine, çiftlerin ise dairenin dışına bakar. Takım kaptanlarına birer top (voleybol, hentbol, lastik top) verilir.
Öğretmenin işareti ile oyun başlar. Tekler topu dairenin içinde, çiftler dairenin dışında sağdaki takım arkadaşına atar. Top kaptana gelince oyun biter. Önce bitiren takım oyunu kazanır.

Diziliş aynı kalmak üzere:
A-Çift elle pas
B- Tek elle pas
C- Sektirerek pas
D- Ayaklarla pas şeklinde de uygulatılabilir.

21.OTURTAN TOP
Çocuklar arasından üç vurucu seçilir.l Bunlar topla yürümeden, yalnız paslaşarak arkadaşlarını vurmaya çalışırlar. Top kime değerse o, olduğu yerde oturmalıdır. Vurucular, oturanlara pas verir ve diğer oyuncuların vurulmasına yardım
ederler. Oturanlar bir arkadaşını vurabilirse, oturmaktan kurtulur ve serbest kalırlar. Hiç vurulmadan ayakta kalanlar başarılı sayılırlar.
Vurucular elinde top olmadan yer değiştirebilirler. Elinde top varken yürüyemezler.

22. TOP GETİRME
Çocuklar oyun alanında dağınık düzende bulunurlar. Bir kovanın içinde 10-15 kadar ufak top konur. Öğretmen topları devamlı bir şekilde değişik yönlere atar. Oyuncular kaptıkları topları getirip kovaya koyar. Oyununu sonunda kovaya en çok top getiren başarılı sayılacak ve alkışlanacaktır.
Toplar, kovaya tek tek getirilecektir.
Kovaya iki değişik renkte top konur ve bu topları getirenlere farklı sayı uygulanır. Ör. Kırmızı topu getiren üç sayı, yeşil topu getiren beş sayı alır gibi.

23.ÜÇLÜ YARIŞMA
Eşit sayıda takımlar, üç sıralı derin kılla sıraya geçerler. Yarışma başlamadan önce ortadaki oyuncular, geriye döner., iti arkadaşının koluna girer. Oyuna bu şekilde başlanır. Başlama işareti verilince, iki çocuk düz, ortadaki geri geri koşarak, takımlardan 10-15 adım uzaktaki sehpaların arkasından dolaşır, çıkış çizgisinde bekleyen diğer üç arkadaşının eline vururlar ve sıranın arkasına giderler. Diğer yarışmacılar da aynı hareketi tekrarlarlar. Önce bitiren takım birinci olur.
Koşu sırasında üçlü eşler birbirlerinden ayrılmazlar.

24.BACAK ALTINDAN MENDİL KAÇIRMA
Çocuklar halka şeklinde ve sıkışık olarak dizilir. Dizler bükülü olarak otururlar. Ortada bir ebe bulunur. Oturanlardan birisine bir mendil verilir. Öğretmenin başlama işareti verilince, mendil dizler altından birbirine verilerek ebenin görmeyeceği şekilde dolaştırılır. Ebe, mendilin kimin bacağının altında olduğunu izleyerek tahmin eder. Karar verdiğinde DUR der ve mendil aktarma durur. Ebenin söyleyeceği kimse de mendil çıkarsa ebe ile yer değişirler. Mendil bulunamamışsa, ebenin iki tahmin hakkından sonra da bulamamışsa ebe cezalandırılır. Başka gönüllü bir ebe seçilerek oyun sürdürülür.

25.YÜZÜK KAÇIRMA
Uzunca bir sicime yüzük geçirilir. İki ucu düğümlenir. Çocuklar bu sicimi tutar, bir halka yaparlar. Ebe ortadadır. Oyuna şu şarkı ile başlanır:
Yüzük yüzük nerdesin?
Acep hangi eldesin?
Eğer bulamaz isen,
Ebesin, ebesin…
Şarkı söylerken çocuklar ebeye sezdirmeden yüzüğü birbirinin avucunun içine iterler Ebe şüphelendiği arkadaşının avucunu açtırır. Bulursa ebe ile yer değiştirir. Yüzüğü bulamaz ise iki tahminde daha bulunur. Onlarda da bulamaz ise, ebe cezalandırılır. Yeniden istekli bir ebe seçilir ve oyun devam ettirilir.

26.HALKADA BACAKLARDAN ATLAMA YARIŞI
Oyuncular eşit iki grup olarak ayrı ayrı yüzleri daire dışına bakacak şekilde uzun oturuşta daire oluştururlar. Her iki grupta kendi arasında sayı sayar. Öğretmenin başlama işareti ile bir numaralı oyuncular kalkarak arkadaşlarının ayakları üstünden atlayarak yerine gelince, iki numaralı arkadaşının omzuna vurur. Kendisi k tekrar uzun oturuş vaziyetini alır. İki numaralı oyuncu da arkadaşlarının bacakları üstünden atlayarak yerine gelir. Önce bitiren grup birinci olur

27 SAHİLE-HAVUZA
Oyun alanına büyükçe bir daire çizilir. Çocuklar geniş aralıklarla dairenin dışında sıralanırlar. Yüzleri dairenin içine bakar. Öğretmenin yüksek sesle HAVUZA sözü ile, dairenin içine atlarlar. SAHİLE demesiyle geri sıçrayarak dairenin dışına çıkarlar. Öğretmen şaşırtmak için üst üste sahile veya havuza diyebilir. Şaşıran çocuklar dairenin içinde otururlar. Belli bir süre sonrası yanılmayan çocuklar başarılı sayılır, ödüllendirilir.

28.KURBAĞA VE LEYLEKLER
İç içe iki büyük daire çizilir. İçteki daire göl olur. İki daire ortasında kurbağalar (kuvak-kuvak) diye dolaşırlar. Leylekler dairenin dışında (lak –lak) diye gezinirler. Öğretmenin işareti ile leylekler kurbağaları yakalamak için üzerlerine yürürler. Kurbağalar da kendilerini kurtarmak için göle atlarlar. Yakalanan kurbağa leylek olur. Kurbağalar bitince oyun yeniden başlatılır.
Leylekler, kurbağaların sığınağı olan göle giremezler. Yürüyüşlerde taklit şeklinde yapılmalıdır.

29.BENİMLE GELİR MİSİN?
Çocuklar, yüzleri daire içine dönük, büyük bir halka yaparlar. Bir ebe halkanın dışında bekler. Ebe yavaş yavaş koşarken, istediği bir arkadaşının sırtına dokunur ve;
-:Benimle gelir misin? Diyerek koşmasına devam eder. Sırtına vurulan oyuncu, ebeyi kovalamaya başlar ve vurmaya çalışır. Ebe vurulmadan arkadaşının yerin alırsa, ebelikten kurtulur. Diğeri ebe olur. Tekrar ebe bir arkadaşının sırtına dokunarak oyunu devam ettirir.
Bu oyunu ayakta uygulayabildiğimiz gibi oturarak da uygulayabiliriz.

30.AKŞAMA NE PİŞİRDİN?
Çocuklar el ele tutar, büyükçe bir halka oluştururlar. Halkanın dışında duran bir ebe halkada duran (yan yana) iki arkadaşının omuzlarına ellerini koyarak:
-Akşama ne pişirdiniz? Der.Oyuncular birer yemek adı söylerler. Örneğin:
-Pilav.. fasulye…
Ebe hangi yemeği beğenirse onu seçer ve:
-Fasulye.. diye bağırır ve halkanın etrafında koşmaya başlar. fasulyeyi söyleyen oyuncuda ebenin ters yönünde koşarak boşalan yere ebeden önce gelmeye çalışır. Geç gelen ebe olur.

31.KISKANÇ TAVUKLAR
Oyuncular eşit sayıda iki takıma ayrılır. Her grup 8-10 kişiye geçmemelidir. Her grup kendi arasında birbirlerinin bellerinden sıkıca tutarlar. grup başlarına ana tavuk, arkasındakilerde civcivleri olur. Ana tavuklar civcivlerini diğer gruba kaptırmamaya çalışırken, kendiside karşı grubun civcivlerinden kapmaya çalışır. Kaçma ve kovalama sırasında gruplar birbirlerinden kopmamaları gerekir. Koptukları anda dokundukları geçerli sayılmaz.

32.KIRKAYAK
8-10 kişiyi geçmeyen çocuklar, birbiri arkasına dizilir. Kolları ile öndeki arkadaşının bellerinden sıkıca tutarlar. En önde bulunan kırkayağın başı; sondaki ise kuyruğu olur. Öğretmenin işareti ile kırkayağın başı kuyruğunu yakalamaya çalışır. Kuyruk olan sondaki oyuncu, arkadaşlarından kopmadan sağa sola kaçar. Baş, kuyruğuna dokunabilirse oyunu kazanır. Dizi koparsa kırkayak ölür. Oyuna yeniden başlanır.

33.KOL ALTINDAN KAÇ KURTUL
Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Diğer oyuncular ebenin beş adım gerisinde bir sıralı derin kolda dizilir. Ebe kollarını yana açar. Öğretmen başlama işareti verince, ebe kollarını aşağı indirir, kaldırırken, çocuklardı fırsatını kollar, ebenin kolları altından geçmeye çalışır. Geçiş sırasında ebe kime dokunursa, onunla yer değişir. Oydun yeniden devam eder.
Ebe kollarını indirip kaldırırken geriye bakmamalıdır.

34.MEKTUP VAR
Oyunculardan bir ebe seçilir bu postacı olur. Diğer oyuncular oyun alanında birer adın çapında daireler çizer ve içinde bekler. Her çocuk bir il adı alır. Postacı dolaşırken yüksek sesle: MEKTUP VAR! Diye bağırır. Bütün çocuklar: NEREDEN? Deyince postacı iki il adı söyler bu aldırdı alan oyuncular kendi aralarında yer değiştirirken postacı da boşalan yerlerden birisine onlardan önce kapmaya çalışır. Açıkta kalan postacı olur. Oyun belli bir süre devam eder.
Postacı bazen arkadaşlarının NEREDEN sorusuna, TORBA DOLUSU MEKTUP VAR! Diye cevaplarsa, bütün oyuncular yer değiştirmesi gerekir.

35.SOPALI KOVALAMACA
Oyunculara üç ufak sopa verilir. Çocuklar arasından iki ebe seçilir. Bunlar elinde sopa tutanları kovalar ve ebelemeye çalışır. Sopalı olanlar yakalanacağını anlayınca sopalarını hemen başka bir arkadaşına vermeli ve ebe olmaktan kurtulmalıdır. Sopayı uzaktan atmak kurallara aykırıdır. Elden ele verilmesi gerekir. Sopa elde iken ebe dokunursa ebe ile yer değiştirir.
Sopa saklanmamalıdır. Her zaman ebenin görebileceği bir şekilde tutulmalıdır.

36.EL- TUT TOPLAN
Oyuncular iki sıralı derin kolda karşılıklı sıralanır. Takımın yarısı tek sayıları 1-3-5 -7 karşısında bulunan diğer yarısı çift sayıları, 2-4-6-8 alır. Öğretmenin işareti ile birinci tek sayılar, karşılarındaki ilk çift sayıların elinden tutar ve tekrar geriye tek sayıların yanına gelir. Öndeki tek sayının da elinden tutarak çiftlerin yanına gider. Böylece hiç el bırakmadan takımın bütün oyuncuları toplanır. Önce toplanan takım birinci olur.
11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12

37.KÖŞE KAPMACA
10-12 kişiyi geçmeyen oyuncular arasından bir ebe seçilir. Herkes kendisine bir yer belirler. Öğretmenin işareti ile oyuncular kendi aralarında yer değiştirirler. Ebe de bu arada değişenleri takip ederek, boşalan yerlerden birini kapmaya çalışır. Kapabilirse ebelikten kurtulur. Açıkta kalan ebe olur.
Oyuncu sayısı daha fazla ise, ebeler iki tane olur.
Yeterli köşe yoksa oyun alanına küçük daireler çizerek de yer belirlenebilir.

38.BALIKAĞI
Oyuncular arasından iki ebe seçilir. Ebeler el ele tutarak belirlenmiş alanda dağınık duran arkadaşlarına dokunmaya çalışırlar. Dokunulanlar da ebelerin ellerinden tutarak ağı genişletmiş olurlar. Ağ, hiç birbirinden kopmamalıdır. Ağ sekiz kişi olunca yeni tutulanlar ikinci bir ağ oluştururlar.
Bu oyunda ağı devamlı ikişer kişi olarak oluşturup oynatabiliriz. Tutulanlar balık ağını ikişer ikişer oluşturur ve yakalama işi ikişer ikişer, eller bırakmadan yapılır.
Balık ağı koparsa o anda yakalananlar, yakalanmış sayılmaz. Ağın ucundakiler oyunculara dokunabilir.

39.DOKUN KURTAR
Oyuncuların üçte biri veya dörtte biri kadar kişi ebe olarak seçilir. Diğer öğrenciler belirlenen alanda kaçarlar. Yalnız, ebelerle kaçanların ayırt edilmesi için, ebelerin giysileri ör: aynı renk olmalı ki kaçanlar her an ebeleri görebilsinler, kaçanlarla karıştırmasınlar. Ebeler, kaçanlara dokundukları an, tutulanlar olduğu yerde kalır, kollarını yana açar arkadaşlarından kurtarmalarını beklerler. Kaçanlar, ebeye vurulmadan,.tutulanlara dokunabilirlerse,. Onları kurtarmış olur ve onlar tekrar kaçma hakkına sahip olurlar. Ebeler kaçanların hepsini yakaladıkları zaman oyun biter. Sonuca ulaşma çok uzarsa, ebelerde değişiklik yapılarak ebelerin yorgunluğu azaltılır.

40.EL TUT KURTUL
Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Diğerleri alana dağılır. Öğretmen başlama işareti verince çocuklar el çırparak ebeye yalnız olduğunu bildirirler. Ebe bunları yakalamaya çalışır. Yakalanacağını anlayan oyuncular, hemen bir arkadaşının elinden tutar. Vurulmaktan kurtulur. Ebe elini tutmadan, tek olanlardan bir kişiye dokunabilirse ebelikten kurtulur. Yakalanan ebe olur. Oyun bu şekilde sürdürülür.

41. EŞLİ KOVALAMACA
Çocuklar arasından altı kişi seçilir. Bunlar ikişer ikişer eşlendirilir. Diğerleri sınırı belli oyun alanında dağılır. Öğretmenin başlama işaretinden sonra eşler, birbirinin ellerinden tutarak, arkadaşlarını kovalamaya başlarlar. Eşlerden birisi hangi oyuncuya elini değdirmişse onunla yer değiştirir. Belli bir süre sonra hiç vurulmayanlar başarılı sayılır.

42. DÖNDÜM KAÇ
Eşler yüz yüze durarak, bir veya iki metre aralıkla daire oluştururlar. İki ebe vardır. Daireler arasında oluşan koridorda biri kaçar, diğeri kovalar. Kaçan ebe iki eş arasında yan durursa, dokunulmazlığı vardır. Hatta tekrar kaçabilir. Koşarken veya durduktan sonra, karşılıklı duran eşlerden herhangi birinin önüne geçer ve arkasını döner durursa arkasında kalan kişi kaçma görevini üstlenir. Ebe ebelikten kurtulmak için arkada kalanı tutmalıdır. Kaçma görevini üstlenen kişi koridora önündeki kişinin ya sağından veya solundan girmelidir. Aksı takdirde, hatalı giriş yaptığından kaçan yerine kovalanan görevini yapacaktır. Ebe, kaçanı bir eşin önüne durmadan koşarken dokunabilirse, kovalama yerine kaçar ve önceki kaçan onu kovalar.

43.TİLKİ AVI
Oyuncular sayılarına göre dört, beş oyuncudan oluşan küçük daireler meydana getirir. Bu daireler, oyun alanında dağınık olarak dururlar. Her daire oyuncuları el ele tutuşarak içinde bir tilki barındıracak tarzda oluştururlar. Bütün tilkiler yuvalarına gizlenir. Ancak bir tanesinin yuvası yoktur ve aralarda koşturur. Bunu bir avcı kovalar. Kovalanan tilki herhangi bir yuvaya sığındığında diğer tilkinin derhal yuvayı terk etmesi ve avcıdan kaçması gerekir. Tilkinin yakalanması ile görevler değiştiği gibi ayrıca yönetici tarafından da sık sık yuva oluşturan oyuncularla tilki ve avcı olan oyuncular değiştirilir.

44.GİYİNİP SOYUNMA YARIŞI
Gruplar eşit sayıda olup,. Derin kolda sıradalardır. Her grubun önünde belli uzaklıkta iki daire çizilir. Dairelerden birisine eşofman üstü, diğerine eşofman altı konur. Her grubun oyuncuları giderken yolu üzerindeki eşofmanları giyer, hedefin etrafını dolaşır, dönerken çıkarır ve dairelerinin içine koyar ve koşup grubundaki en önde bulunan arkadaşının eline vurur. Önce bitiren8 takım birinci olur.
Giden, gelip ele vurmadıkça çıkış çizgisinden öne geçilmez.
Bu yarışma tek eşofmanla da yapılabilir.

45. KARTON YARIŞI
Oyuncular eşit iki grup olurlar ve kendi aralarında tek sıralı derin kolda sıraya geçerler. En öndekilerde kartondan yapılmış yuvarlaklar vardır. (ikişer adet). Başlama komutu ile oyuncu, kartonu önüne koyar ve bir ayağı ile onun üzerine basar. İkinci kartonu daha ileriye koyar, diğer ayağı ile onunu üzerine basar. Böylece kartonlara basarak belirlenmiş hedefe varınca kartonları eline alarak, aynı yolu düz koşarak gelir ve öndeki arkadaşına kartonları verip, sıranın arkasına geçer. Kurallara uyarak önce bitiren takım birinci olur.
46. LOBUTLU STAFET YARIŞI
Eşit sayıda gruplar derin kolda ve yan yana yerleşir7ler. Her grubun önünde birer metre aralıkla dizilmiş eşit sayıda ve daireler içerisinde jimnastik lobutu vardır. Grubun ilk oyuncusu, öğretmenin verdiği başlama komutu ile çıkış yapar ve tüm lobutları devirir. Ve öndeki arkadaşının eline vurup grubunun arkasına geçer. İkinci kişiler lobutları dairenin içine diker. Bu şekilde birinin devirip birinin dikmesi ile önce bitiren grup birinci olur.
Gelen kişinin elimize vurmadan çıkış çizgisini ihlal etmememiz gerekir.
Bu yarışı lobutları toplayıp öndeki arkadaşa vererek de yaptırabiliriz.

► ►►►►►► Ǒ Ǒ Ǒ Ǒ Ǒ Ǒ Ǒ
►►►►►►► Ǒ Ǒ Ǒ Ǒ Ǒ Ǒ Ǒ

47.ADADAN ADAYA
Eşit sayıdaki gruplar derin kolda tek sıraya geçerler. Birinci oyuncularda ikişer tane çember vardır. Başlama komutu ile ilk oyuncu çemberini öne koyar ve içine atlar. Diğer çemberi daha ileriye koyar onun içine atlar. Çemberin içinden çıkmadan geriye dönüp arkadaki çemberi alıp,. Öne, ileriye tekrar koyar ve içine atlar7. böylece önceden belirlenmiş hedefe varınca, düz koşu ile geriye gelir ve öndeki arkadaşına çemberleri verir. Gruplardan hangisi kulalarla uygun olarak önce bitirirse birinci ilan edilir.
Bu yarışta, çemberlerden başka zemine hiçbir şekilde değilmemesi gerekir. Bu nedenle çemberler, yetişilebilecek kadar öne konmalıdır.

48.DANS EDEN ÇEMBER
Eşit sayıdaki gruplar derin kolda tek sıraya geçerler. Her grubun ilk oyuncusunda bir çember vardır. Her grubun çıkış çizgisinden 8-10 m. ilerisinde yere birer daire çizilir. Birinci yarışçı elinde çemberle koşar ve yerde çizili dairenin inde çemberlerini döndürürler. Çember dönerken, oyuncu koşarak ikinci yarışçının eline vurur ve sıranın arkasına geçir. İkinci yarışçı koşar ve çember yere düşmeden tekrar çevirir. Çemberin yere düşmesi, takıma kötü puan kazandırır. En az kötü puanı olan veya hiç düşürmeden birinci olan takım yarışı kazanır.

49.ŞATO TOPU
Oyuncular yüzleri içe dönük daire oluştururlar. Dairenin ortasına şato oluşturulur.(Jimnastik sopaları ile yapılabileceği gibi iki sağlık topunu da üst üste koyarak ta oluşturulabilir.) Şatonun üzerine herhangi bir top veya şapka ayakkabı vs. konur. Dairedeki oyuncular, hentbol topları ile şatoyu devirmeye çalışırken ortadaki oyuncuda elleri ve ayaklarıyla topları karşılayarak şatoyu savunur.
Oyunculardan biri kaleyi devirme işini başarırsa yer değiştirir. Kale bekçisi dışarı çıkar. Dışarıdaki oyuncu kale bekçisi olarak içeri girer.

50. ÇEMBERLER ARASINDAN GEÇEREK YARIŞ
Her grubun altı çemberi vardır. Her grubun koşu yolu üzerinde eşit aralıklarla altı oyuncu durur. 1-3-5 nolu oyuncular, çemberlerini yerden 50 cm. yüksekte dikey olarak tutarlar.2-4-6 nolu oyuncular ise, tabandan 50-70cm. yüksekte çemberlerini yatay olarak tutarlar. Bu altı oyuncudan başka yedinci oyuncu ve diğerleri çemberlerin içinden geçerler. Bütün oyuncuların çemberden geçişleri ile oyun sonuçlanır. Hangi grup önce tamamlarsa birinci olur.
Bu oyunda, çemberleri tutanları da oyuna katmak için, çember içinden geçen sonda durur, en baştaki çemberi sona koşarak verir ve kendisi sıranın sonuna geçer. Böylece tüm öğrencileri oyuna katmış oluruz.

51. MEKİK OYUNU
Oyuncular, derin kolda, bacaklar uzun oturuş vaziyetindedir. Yan tarafları çıkışa dönüktür. Öğretmenin başlama komutu ile, grubun birinci ve son oyuncusu hariç, diğerleri bacakları başın gerisini, yere değinceye kadar geriye yuvarlanırlar. Birinci oyuncu sağlık topunu oyuncuların kalçalarının altından yuvarlar. Son oyuncu topu yakalar. DOĞRUL komutunu vererek öne koşar. Oyuncular doğrulurlar. En öndeki topu yuvarlayan, öne, arkadaşları gibi yatar. Sondaki oyuncu ayağa kalkarak gelecek topu bekler. Oyun böylece birinci oyuncu başa gelene kadar devam eder. Hangi grup önce bitirirse birinci olur.

52.TOPLA TOPU TAKİP
Büyükçe bir dairede oyuncular, tek çift sayarak iki gruba ayrılır. Tüm tekler aynı grubu, çiftler ise ikinci grubu oluştururlar. Bir top teklere,bir top da çiftlere verilir. Verilen başlama komutu ile takip başlar. Toplar aynı yönde ve birer oyuncu atlayarak kendi oyuncusuna acele verilir.
Bu oyunun amacı, çabuk pas verip, diğer grubun pasını yakalayıp geçmektir. Bu başarılırsa bir puan kazanılır. Top başlangıç yerine gelince tekrar başlatılır. Sonuçta puanlar sayılır. Birinci ilan edilir.

53. SALINGAÇ STAFET
Eşit sayıdaki gruplar, kendi aralarında ikiye ayrılarak, karşılıklı derin kolda sıraya geçerler. Her grubun kendi grupları arasında 8-10 m. Kadar uzaklık vardır. Başlama işaretinden sonra birinci oyuncular, karşılarındaki kendi gruplarına kadar koşar öndekinin eline vurur ve yine o grubun arkasına sıraya geçer. Eline vurulan koşarak karşılarındaki grubun en önündeki kişinin eline vurur ve vurduğu grubun arkasına geçer. Böylece, kurallara uyarak önce eski haline gelen grup birinci olur.

54. KULE TOPU
Eşit sayıda ve denk kuvvette iki grup karşılıklı 20-30 m. Uzaklıkta, geniş kolda yerleşirler. Grupların ortasında bir yüksekliğin (kasa, tabure) üzerine sağlık topu konur. Her takıma başlangıçta eşit sayıda hentbol topu verilir. (İkişer, üçer, dörder tane ) Öğretmenin vereceği başlama işareti ile, elinde top olanlar isabetli atış yaparak topu kuleden düşürmeye çalışırlar. Karşıdan gelen topu kim kaparsa atışını yapar. Topu karşı grubun sahasına düşüren grup puan kazanır. Belli bir süre sonrası veya önceden belirlenen sayıya önce ulaşan grup birinci olur.

55. YENGEÇ TOPU
İki takım oluşturulur. İki tarafa birer kale yapılır. Bütün oyuncular yalnız ayakları ile paslaşarak gol atmaya çalışırlar. Yalnız koşularımız, yürüyüşlerimiz devamlı ters bank vaziyetinde olacaktır. Kalkmak, normal yürüyüş yapmak yasaktır. Yapılan hatalarda, hatanın olduğu yerde serbest atış uygulanır. Kalede ayrıca bir kaleci bulundurulmaz.

56. YUVARLAK KALE TOPU
Denk kuvvette ve eşit sayıda iki takım oyuncuları, basketbol sahasına karşılıklı yerleşirler. Oyun sahasının büyüklüğü oyuncu sayısı ile ilgilidir. Genellikle oyuncu sayısı 11’dir. İki takımında amacı topu yerden yuvarlayarak, karşı takım kalesine atmaktır. Topla koşmak, topu ele almak, topa ayakla vurmak yasaktır. Top devamlı yerde elle yuvarlanarak oynanır. Bu kuralların ihlali sonucu karşı takım serbest atış hakkı kazandırır.
Serbest atış: kaleden 8 m. Uzaklıktaki bir noktadan, topu yerden vurarak, hiçbir rakip oyuncunun müdahalesi olmadan, doğrudan kale atışıdır.
Kale sağlık topları ile veya lobut gibi araçlarla 2-3 m. Eninde oluşturulabilir.

57. LOBUT DEVİRME
Oyuncular el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Dairenin ortasında 4-5 jimnastik lobutu dikilir. Oyuncular, başlama işareti ile birlikte birbirlerini çekerek, birbirlerine dairede lobutları devirtmeye çalışırlar.
Lobut deviren oyuncu oyundan çıkarılır. Oyuncu sayısı azaldıkça lobutların sayısı da azaltılır. Son kalan oyuncu oyunu kazanır.
Bu oyunda oyuncularımızı oyundan atmadan, lobutu deviren bir kötü puan alarak da oynatabiliriz. Belli bir süre sonrası, en fazla puan alan kişi cezalandırılır.

58. LOBUT AVLAMA
Oyuncular, uçları bağlanmış bir ipten tutarlar. Her oyuncunun karşısına, kendilerinden en az birer metre uzaklıkta birer lobut dikilir. (Lobutlar, oyuncuların el ve ayakları ile yetişemeyecekleri uzaklıkta olmalıdır). Başlama işareti ile ipi bırakmadan, ipi çekerek herkes kendi lobutuna el ve ayağı ile değmeye ve devirmeye çalışır. Her devrilen lobut bir puandır. Belirlenmiş süre sonrası en fazla puan alan oyuncu kazanır.

59. SAĞLIK TOPLARINI DAĞITMA
Eşit sayıda gruplar oluşturulur. Grupların çıkış çizgilerinden itibaren 3-4-5 m. İlerisine yere daire çizilir. Her grubun önünde de üçer tane sağlık topu vardır. Öğretmenin işareti ile birinci oyuncular, topları birer birer alarak, istediği daireden başlayarak, topları daireye koyar. Geri gelerek kendisinden sonra koşacak arkadaşının eline vurur ve sıranın arkasına geçer. Eline vurulan topları tek tek dairelerden alır ve başlama çizgisi üstüne düzgün koyar. Böylece biri dağıtır, biri toplayarak önce bitiren katım kazanır.
Bu oyunda;topların tek tek getirilip göçtürülmesine el değmedin çıkış çizgisinin ihlal edilmemesine, topların yerlerine düzgün konmasına dikkat edilmelidir.

60. İKİLİ YARIŞ
Oyuncular iki gruba ayrılırlar. Birinci grup kendi arasında derin kolda tek sıraya geçerler ve önlerinde çıkış çizgileri vardı. Çıkış çizgisinden itibaren 6-7 m. Uzaklıkta bir yer tespit edilir. Bunlar başlama düdüğünden sonra sıra ile, belirlenen yere elleriyle dokunup, geri gelip öndeki arkadaşının eline vurunca sıranın arkasına geçerler. Diğer grup ise karşılıklı geniş kolda sıraya geçerler ve aralarında 1,5-2 m. Kadar aralık vardır. Bunlara bir voleybol topu verilir. Bunlarda voleybol topu ile, başlama düdüğünden sonra karşılıklı fakat zikzak şekilde paslaşırlar. Paslaşırken her top atan sayı sayar. Birinci grup stafet yarışını bitirene kadar kaça kadar sayarlarsa akılda tutulur. Gruplar yer değiştirir ve aynı işlemler tekrar yapılır. Sonunda en fazla paslaşmada sayı yapan takım kazanmış olur.

Tuncay Solmaz

61. MENDİL BAĞLAMA
Eşit sayıda gruplar oluşturulur. Gruplar çıkış çizgisi arkasında derin kolda tek sıraya geçerler. Grupların 8-10 m. Uzağında ve karşısında mendil bağlayabileceğimiz birer direk bulunmalıdır. (basketbol dikmelerinden, voleybol dikmelerinden yararlanabiliriz). Grup başlarında birer mendil vardı. Başlama işareti ile ilk oyuncular, mendilleri ile koşarak, mendilleri karşılarındaki direklere bağlarlar. Geri gelerek öndeki arkadaşının eline vurup sıranın arkasına geçerler. İkinciler, koşarak gidip bağlı mendili çözüp, öndeki arkadaşına verirler. Böylece kurallara uyarak hangi grup önce tamamlarsa, o birinci olur.

62. NUMARALI YARIŞ
Eşit sayıdaki takımların oyuncuları derin kolda tek sıraya geçerler. Her takımın önden başlayarak sayı sayar ve sayılarını herkes kendisi bilir. Takımdaki kişilerin yerleri de belirlenir. Öğretmenin herhangi bir sayıyı söylemesi üzerine, o sayıdaki kişiler sıralarından çıkıp, sıranın önünden ve arkasında da dolaştıktan sonra yerine gelir. Diğerine göre hangisi önce gelmişse, takımına bir puan kazandırır. Belli bir süre sonra en fazla puan alan takım kazanır. Veya önceden tespit edilen rakama önce varan takım kazanır.

Öğretmen olarak mümkün olduğu kadar, bütün oyunculara hak tanımamız gerekir.


63. ARAÇLARLA STAFET YARIŞI
Eşit sayıda takımlar derin kolda tek sıraya geçerler.Başlama çizgisinden 2m. uzakta jimnastik minderi, bir metre sonra üstünden atlanabilecek bir engel, bir metre sonra içinden geçilebilecek (denge ağacı, engel atlama dikmeleri…) bir araç konur. Başlama işareti ile ilk oyuncular, minderde takla yapar, kasa parçasının üzerinden atlar ve engel ağcının altında geçtikten sonra, araçların yanından koşarak gelir ve öndeki arkadaşının eline vurup sıranın arkasına geçer. Böylece kurallara uyarak önce bitiren takım birinci olur.
Bu yarışta koşu yolu üzerine değişik engeller yerleştirilebilir.Yalnız bunların koşuyu artıracak, heyecanı kamçılayacak tarzda her defasında değişik engel konulması daha uygundur.

4 Yorum:

saat: 08:52 , Blogger Osman Aykut dedi ki...

SAYIN HOCAM OYUNLAR İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK BANA ÇOK ÇOK FAYDASI OLACAKTIR.

 
saat: 18:37 , Anonymous Adsız dedi ki...

bulamadım istediğimi iğrnç

 
saat: 22:12 , Anonymous Adsız dedi ki...

cok yetersiz

 
saat: 15:29 , Anonymous Adsız dedi ki...

ya bu oyunlar gerçekden ugulanabilirliği olmayan oyunlar içerisinde toplasan 3 tane çıkmaz sen gelde bunu ortaokul lise öğrencisine oynat

 

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa